Z "Dziarskimi babkami" o bezpieczeństwie - Prewencja informuje - KPP Kościan

Prewencja informuje

Z "Dziarskimi babkami" o bezpieczeństwie

Profilaktycy z kościańskiej komendy spotkali się z seniorami z grupy „Dziarskie babki”, których przestrzegano przed czyhającymi zagrożeniami oraz uświadamiano o zasadach poruszania się na drodze.

Działania kościańskich policjantów w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczne życie seniorów” doprowadziły do nawiązania współpracy z instytucjami z terenu powiatu, które również odpowiedzialne są za poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, a przede wszystkim seniorów. Dzięki temu 8 listopada br. odbyło się spotkanie zorganizowane przez Klub Integracji Społecznej działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie.

W spotkaniu udział wzięło blisko 40 seniorów. Policjanci przeprowadzili prelekcję nt. podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zwrócono szczególną uwagę na oszustwa metodami „na wnuczka”, „na policjanta”, „na urzędnika” bądź „funkcjonariusza CBŚ”. Ponadto przekazano kilka porad jak uniknąć niebezpiecznych zdarzeń i nie paść ofiarą oszustów, którzy wykorzystują ufność i wierność seniorów. Kilkakrotnie wyczulano, by nie wpuszczać obcych do domów i mieszkań. Największym jednak zainteresowaniem okazał się temat dotyczący zasad poruszania się rowerem na terenie miasta Kościana, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W celu upamiętnienia spotkania jako lekturę o bezpieczeństwie uczestnikom spotkania wręczono „Poradniki dla seniora”. W celu poprawy bezpieczeństwa na drogach każdy otrzymał odblask oraz ulotki mówiące o bezpiecznych zachowaniach na drodze. Seniorzy obiecali, że będą „świecić” przykładem.