Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - Mapy zagrożeń - KPP Kościan

Mapy zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Dzisiaj w Komendzie Powiatowej Policji w Kościanie odbyło się spotkanie w sprawie funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele władz samorządowych oraz służb pomocowych z terenu powiatu kościańskiego. Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Kościanie podinsp. Romuald Chudziński podsumował dotychczasowe funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu kościańskiego za okres od 20 września 2016 roku do 31 stycznia 2017r. Omówiono aktywność internautów na KMZB oraz podjęte działania.

Ponadto ustalono, iż w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa co do funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa utworzone zostaną punkty konsultacyjne w poszczególnych urzędach, gdzie mieszkańcy będą mogli zasięgnąć informacji dotyczących funkcjonowania i działania KMZB.