KPP w Kościanie - Jednostka - dane teleadresowe - KPP Kościan

Jednostka - dane teleadresowe

KPP w Kościanie

Komenda Powiatowa Policji w Kościanie,
ul. ks. Józefa Surzyńskiego 31, 64 -000 Kościan

Telefony: centrala 65 5116200,

 alarmowy 997

fax. 65 5116215, 

e-mail: dyzurny.koscian@po.policja.gov.pl

 

POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU - szczegółowe informacje można znaleźć na stronie BIP KPP w Kościanie w zakładce Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego.

 

Poniżej zamieszczono bezpośrednie telefony do Naczelników i Kierowników KPP w Kościanie.

Naczelnik Wydziału Kryminalnego – 65 5116 271

Z-ca Naczelnik Wydziału Kryminalnego – 65 5116 272

Naczelnik Wydziału Prewencji – 65 5116 221

Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji - 65 5116 222

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – 65 5116 261

Kierownik Referatu do walki z PG i Korupcja – 65 5116 291

Kierownik Rewiru Dzielnicowych – 65 5116 241

Kierownik Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego – 65 5116 223

Ekspert ds. Kadr i Szkolenia – 65 5116 325

Zespół Finansów i Zaopatrzenia – 65 5116 315