Rejon nr 16 - mł. asp. Michał Młynarek - Gmina Śmigiel - KPP Kościan

Gmina Śmigiel

Rejon nr 16 - mł. asp. Michał Młynarek

mynarekCzacz, Bielawy, Żegrówko, Nowa Wieś, Glińsko, Karśnice, Białcz Nowy, Białcz Stary, Brońsko, Prętkowice, Księginki, Żegrowo, Nowy Świat, Poladowo, 

Tel. 786-936-325 lub stacjonarny 65-5116-350,

e-mail: michal.mlynarek@po.policja.gov.pl

Policjanci Posterunku Policji w Śmiglu pełnią stałe dyż. codziennie w godz. 8:00-9:00 oraz 18:00- 18:30