Ciekawe informacje

Strona znajduje się w archiwum.

KWP - Działania ZNICZ 2016 - porady dla kierowców i zmiany w organizacji ruchu

Data publikacji 31.10.2016

znicz copy„BARDZO LICZYMY NA TO, ŻE TE DNI PAMIÊCI I ZADUMY, BÊD¡ JEDNOCZEŚNIE DNIAMI BEZPIECZNEGO PORUSZANIA SIÊ PO DROGACH, A NIE DNIAMI KOLEJNYCH DROGOWYCH TRAGEDII”

Policjanci służby ruchu drogowego
woj. wielkopolskiego

 Czytaj więcej...