KGP - Rekordowy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa Polaków - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Strona znajduje się w archiwum.

KGP - Rekordowy wskaźnik poczucia bezpieczeństwa Polaków

Data publikacji 24.04.2016

wykresW dniach 12-19 marca 2016 roku, Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie na temat bezpieczeństwa – zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania – oraz zagrożenia przestępczością. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej losowej próbie dorosłych Polaków. Zdecydowana większość Polaków (80%) uznaje swój kraj za bezpieczny. Przeciwnego zdania jest 16% ankietowanych. Należy zauważyć, że w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania Polacy znacznie częściej deklarują, że w Polsce żyje się bezpiecznie (odsetek wskazań wzrósł o 14 punktów procentowych), przy jednoczesnym spadku odsetka badanych wyrażających odmienną opinię (o 12 p.p.). Tak wysokiego wskaźnika poczucia bezpieczeństwa w kraju nie notowano w żadnej z dotychczas zrealizowanych edycji badania - Wykresy 1 i 2.

Wykres 1. Czy, Pana(i) zdaniem Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)


wykres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji:

 

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/125303,Rekordowy-wskaznik-poczucia-bezpieczenstwa-Polakow.html