Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje już trzy lata - Ciekawe informacje - KPP Kościan

Ciekawe informacje

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje już trzy lata

Data publikacji 02.10.2019

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa właśnie skończyła trzy lata. Od początku działania mapy, na terenie powiatu zaznaczono 2479 zgłoszeń. Dzięki temu narzędziu każdy obywatel ma wymierny wpływ na bezpieczeństwo w swoim regionie.

Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa uruchomiono 20 września 2016r. Została ona opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Każdy obywatel może w wygodny sposób zgłosić problem dotyczący jego regionu. Przypominamy, że każde zgłoszenie poddawane jest przez policjantów wnikliwej weryfikacji. Funkcjonariusze podczas weryfikacji zgłoszenia zaznaczają ten fakt na mapie. Zgłaszający widzi też efekt finalny po zakończeniu weryfikacji. Może sprawdzić czy jego zgłoszenie został potwierdzone lub nie, a nawet po modyfikacji aplikacji, czy zgłoszony problem został wyeliminowany.

W trakcie funkcjonowania mapy została ona zmodyfikowana. Obecnie obsługuje 27 zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. Użytkownik oprócz zaznaczenia zagrożenia, ma możliwość naniesienia krótkiego opisu zagrożenia oraz dołączenia trzech załączników typu zdjęcie lub dokument.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie, a także przedstawienie skali oraz rodzaju zagrożeń, a tym zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Od uruchomienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, mieszkańcy powiatu kościańskiego zaznaczyli już 2479 zgłoszeń.  Najwięcej z nich dotyczyło przekroczenia prędkości (751), nieprawidłowego parkowania (621). Trzecim, najczęściej zgłaszanym problemem było spożywanie alkoholu  w miejscach niedozwolonych (420).

Zachęcamy do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Przypominamy, że Mapa nie służy do wezwania patrolu policji w sytuacji nagłego zagrożenia. W takim przypadku należy zadzwonić na numer alarmowy 112. 

  • Obraz przedstawia plakat promujący Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Widać na nim zarys Polski  z wpisem promującym i zachęcającym do skorzystania z mapy.